Installasjon varmepumpe

Vedlikehold og service

Varmepumper er blant de minst vedlikeholdskrevende oppvarmingsmetoder som finnes. Så om du bestemmer deg for å kjøpe og installere en varmepumpe trenger du ikke være redd for å måtte bruke mye på service. Likevel er det et par ting du skal passe litt på.

La oss se hva dette er.

Vedlikehold av varmepumper

Det er viktig å merke seg at det finnes flere typer varmepumper. Den vanligste i Norge er luft-til-luft varmepumper, men stadig flere installerer også luft-til-vann pumper eller væske-til-vann pumper.

Siden disse varmepumpetypene er forskjellige, kreves det også en ulik tilnærming til vedlikehold og service. Valg av merke kan også spille en rolle.

Selv om en dyrere pumpe ikke nødvendigvis er bedre, kan det vise seg ulønnsomt å spare penger ved å kjøpe en feil varmepumpe for ditt hjem. La oss derfor se nærmere på hva du bør forvente når det gjelder vedlikehold og service av varmepumper.

Snakk med installatør

Første regel er selvsagt å lese brukerinstruksen eller manualen, for der vil du finne informasjon om vedlikehold og service.

Men det aller beste tipset er likevel å tenke på disse tingene allerede før du kjøper pumpen.

Benytt anledningen til å slå av en prat med installatøren som kommer på befaring.

Dette er mennesker som har spisskompetanse på alt som har med varmepumper å gjøre, så fritt dem ut når du har dem foran deg. Spør dem om det er noen varmepumpemodeller som skiller seg ut ved å være bedre enn de andre, også med tanke på vedlikehold.

Ta kontakt med oss i Varmepumpe Oslo for en gratis befaring

Vedlikehold av Luft/luft varmepumpe

Rengjøring og støvsuging av filter

Innedelen av varmepumpen har et filter som samler opp støv, som er filterets formål. Hvor raskt dette filteret blir fullt av støv, avhenger av faktorer som tilstedeværelse av kjæledyr og plasseringen av varmepumpen inne i boligen.

De fleste varmepumper er også utstyrt med et lite filter som fjerner røyk og dårlig lukt. Dette filteret festes på eller bak støvfilteret. Vær oppmerksom på at dette filteret ikke kan vaskes og må byttes etter omtrent seks måneder.

Det store filteret i varmepumpen bør rengjøres regelmessig.

Noen innedeler har et varsellys som indikerer når det er behov for rengjøring. Sjekk bruksanvisningen for spesifikke instruksjoner. Hvis filteret ikke rengjøres, vil varmepumpens effektivitet reduseres betydelig.

Vi anbefaler generelt å skylle eller støvsuge filteret hver måned. Husk å slå av varmepumpen før du begynner, og vær forsiktig for å unngå skader.

Husk utedelen på varmepumpen

Luft/luft varmepumper har også en utendørs del som ikke må glemmes. Om vinteren bør du sjekke at gitteret ikke er dekket av snø og at avriming fungerer som den skal. Hvis ikke, kan det samle seg is på registeret som du må fjerne. Gjentar dette seg, er det et tegn på at noe er galt, og du bør bestille service.

Ta også en sjekk om høsten når bladene har falt. Fjern eventuelt rusk og rask som har samlet seg foran viftedelen og siden av varmepumpen mot husveggen. Pass på at avløpet fra dryppannen er åpent, slik at vann og kondens kan renne fritt ut etter avriming.

Hvis varmepumpen din fungerer dårligere over tid, bør du bestille service. En liten gasslekkasje kan for eksempel redusere varmepumpens effektivitet, og den kan til slutt stoppe. Du kan bestille årlig service hvor gassmengden kontrolleres, lekkasjer sjekkes, og registeret rengjøres både utvendig og innvendig.

Vedlikehold av Luft/vann varmepumper

Luft/vann varmepumper trenger god luftsirkulasjon rundt utedelen. Mange har installert beskyttende konstruksjoner som skjul eller sjalusiskap rundt varmepumpen, men dette kan føre til at luften resirkuleres og skaper et «fryserom». Dette gjør at varmepumpen må jobbe med kaldere luft enn nødvendig, noe som reduserer både levetid og effektivitet. En enkel løsning på dette problemet er å installere et lite takoverbygg.

Når det gjelder vedlikehold av utedelen, gjelder de samme prinsippene som for luft/luft varmepumper. Utedelen kan spyles når varmepumpen er av, forutsatt at temperaturen tillater det. På enkelte luft/vann varmepumper må noen beskyttelsespaneler delvis demonteres for rengjøring. Vannrøret på utedelen har også et filter som må rengjøres, og dette gjøres vanligvis under service.

Hva gjør du hvis varmepumpen fryser?

Under spesielle værforhold kan en luft/vann varmepumpe fryse. I de fleste tilfeller vil den avrime seg selv, men hvis den ikke gjør det, kan du bruke lunkent vann, varmluft, eller en hårføner for å tine den. Vær forsiktig så du ikke skader de tynne lamellene.

Vedvarende ising kan indikere at en temperaturføler sender feil verdier til varmepumpen, eller at det er mangel på gass. Begge disse problemene kan identifiseres og løses under en service.

Vedlikehold av Væske/vann varmepumper

Hvis du har en væske/vann varmepumpe, bør du være oppmerksom på filteret ved stengeventilen som er koblet til kollektorkretsen. Smuss og partikler kan samle seg her, noe som reduserer varmepumpens energiopptak. Over tid vil dette føre til lavere ytelse og til slutt stopp. Kontroll og rensing av dette filteret utføres vanligvis som en del av en serviceavtale.

Hvis kollektoren din henter varme fra sjø eller vann, er det noen viktige faktorer du må passe på:

  • Sørg for at kollektoren er godt beskyttet mot isgang i overgangen mellom land og sjø/vann. Det har vært flere tilfeller hvor isen har ødelagt kollektorslangen i løpet av vinteren og våren.
  • Inspiser kollektoren jevnlig for groing, enten den ligger på en snelle eller fritt som en slynge, og uavhengig av om den er i fersk- eller saltvann.

Hva innebærer en varmepumpeservice?

Vedlikeholder du varmepumpen din godt, vil den gi deg pålitelig varme i mange år. Det er viktig å følge brukerveiledningen og FDV-instruksene for alle typer varmepumper.

Installasjonsfirmaet informerte deg sannsynligvis om dette da varmepumpen ble installert. Vi anbefaler en årlig service hvor både varmepumpen og varmeanlegget får en grundig sjekk. En slik service inkluderer:

  • Kalibrering av ekspansjonskar
  • Rengjøring og rensing av filtre
  • Kontroll av temperaturfølere
  • Etterfylling av eventuell frostvæske/gass
  • Testing av effekt og ytelser
  • Lekkasjekontroll og visuell sjekk
  • Kontroll av alarmlogg og eventuelle feilkoder

En slik service tar vanligvis en times tid, avhengig av omfanget på varmeanlegget og varmepumpen. Høst eller vår er gode tidspunkter for å utføre service, slik at alt er klart når en ny sesong starter, enten det er for varme eller kjøling.