Varmepumpe Oslo

Varmepumpe Oslo er leverandør av varmepumper og aircondition i Oslo og Omegn. Vi kommer vanligvis på befaring innen 24 timer.

Så enkelt er det

01.
Befaring og tilbud
En av våre medarbeidere besøker deg gratis og uforpliktende for å vurdere hvordan varmepumpen best kan utnyttes. Etter vår vurdering vil du motta et konkurransedyktig pristilbud.
02.
Montering
Etter at du har bestilt, vil en av våre montører installere varmepumpen på avtalt sted. Du får en kort opplæring i bruk av varmepumpen og en detaljert bruksanvisning for fjernkontrollen og andre funksjoner følger med.
03.
Oppfølging
Våre varmepumper er pålitelige, men uforutsette feil kan oppstå. Hvis noe går galt, er du dekket av en 5-års garanti, og vi rykker ut så raskt som mulig for å løse problemet.
04.
Service
For at din varmepumpe skal fungere optimalt over tid, er regelmessig service viktig. Vi utfører vedlikehold på alle kjente merker av luft-til-luft varmepumper, som generelt er svært like.

Ulike typer varmepumper

Luft/Luft Varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe er ideell hvis ditt årlige energiforbruk overstiger 15.000 kWh. Den passer best i mindre boliger med åpen planløsning, hvor varmen lett kan sirkulere i alle rom. For større boliger kan det være lurt å vurdere å installere to innedeler tilkoblet en felles utedel.

Luft/Vann Varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe passer godt for boliger med et årlig energiforbruk over 25.000 kWh, spesielt hvis det allerede finnes et system for vannbåren varme. Denne typen varmepumpe vil ikke bare varme opp boligen, men også sørge for oppvarming av tappevann.

Bergvarmepumpe

En bergvarmepumpe er velegnet for husholdninger med et energiforbruk over 30.000 kWh per år. Installasjonen forutsetter at geologiske forhold er til stede for å trekke energi fra jorden, havbunnen eller fjellet. Det er også praktisk og økonomisk gunstig hvis boligen allerede er utstyrt med et system for vannbåren varme.

Hvordan skaffe seg en varmepumpe i Oslo?

For å finne den beste varmepumpeleverandøren i nærheten, anbefales det å starte med gratis befaringer fra flere firmaer hvis mulig. Dette gir deg muligheten til å sammenligne tilbud og vurderinger, noe som kan hjelpe deg med å ta et informert valg om hvilken type varmepumpe som passer best for deg.

Under en befaring vil det bli gjort en vurdering av boligens energibehov til oppvarming og størrelsen på varmepumpen du trenger. Når du har valgt leverandør, vil de håndtere levering, installasjon og programmering av varmepumpen. Du vil også motta en bruksanvisning og opplæring i korrekt bruk og enkelt vedlikehold av varmepumpen.

Etter installasjonen anbefales det å ha en fagperson til å utføre service på varmepumpen omtrent hvert andre år for å sikre optimal levetid. En typisk service inkluderer en generell inspeksjon av systemet, sjekk av koblinger og rør, strømforbruk og temperaturkontroll, samt rengjøring både innvendig og utvendig.

Se vår Bedriftsprofil her

Vår varmpeumpe leverandør

Hvorfor varmepumpe?

Å investere i en varmepumpe er i dag det mest energieffektive tiltaket for å redusere strømforbruket til oppvarming av boliger eller andre bygg. Omtrent 70% av energiforbruket i en bolig brukes til oppvarming.

Kostnaden for en varmepumpe spares raskt inn.

Hvorfor varmepumpe

Miljøvennlig

Varmepumper er 2-3 ganger mer energieffektive sammenlignet med elektriske varmekilder som panelovner.

Bedre inneklima

Varmepumper er bevist å forbedre inneklimaet, noe som er spesielt gunstig for personer med astma eller allergier.

Energisparing med varmepumpe

Vi har satt sammen en liste over viktige begreper som er gode å kjenne til når du skal investere i en varmepumpe. Disse termene hjelper deg å forstå varmepumpens spesifikasjoner og hvor mye du kan spare sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder

Effektfaktor, eller COP-faktor (coefficient of performance), er sentral da den indikerer varmeeffektiviteten til varmepumpen. Denne faktoren viser hvor mange kilowatt (kW) varme som produseres for hver kW strøm som forbrukes. For eksempel, en varmepumpe med en COP-faktor på 2 vil produsere dobbelt så mye varme som strømmen den bruker

Effektdekning måles i prosent og viser hvor mye av boligens årlige oppvarmingsbehov varmepumpen kan dekke. Selv om en varmepumpe sjelden dekker 100% av behovet på de aller kaldeste dagene, er dette vanligvis ikke kritisk for den totale energibruken.

Energidekning beskriver hvor stor del av boligens energibehov som dekkes av varmepumpen gjennom året. Høyere energidekning betyr større besparelser, ettersom det indikerer at varmepumpen gir mer varme enn hva den forbruker i strøm.

Varmepumpens levetid

En væske-til-vann-varmepumpe kan ha en levetid på opptil 20 år, mens for luft-til-luft og luft-til-vann-varmepumper er det 15 år, forutsatt regelmessig vedlikehold og korrekt bruk. Feilmontering kan derimot redusere levetiden betydelig.

Leverandøren tilbyr vanligvis en femårs garanti, som varierer noe mellom de ulike merkene. Denne garantien er lovbeskyttet og dekker både installasjon og selve enheten. Det er viktig å gjennomgå garantibetingelsene nøye før du signerer en kjøps- og installasjonsavtale. Garantien kan bli ugyldig hvis skader skyldes dårlig vedlikehold eller feilaktig bruk.

Ettersom en varmepumpe er en kostbar investering med lang forventet levetid, kan det være lurt å sjekke om den er dekket av husforsikringen din, eller om du bør vurdere en egen forsikring, spesielt hvis varmepumpen er i det høyere prissjiktet.

Hvilken type varmepumpe bør du velge?

Alle varmepumpetypene har både fordeler og ulemper, men valget av den beste typen for deg og din bolig avhenger hovedsakelig av energibehovet og budsjettet ditt. Prisene varierer betydelig mellom de ulike typene, men hvis du har et høyt energiforbruk, kan det lønne seg å investere i en av de mer kostbare alternativene, da besparelsene ofte vil være større på lang sikt.
Strømforbruk på mer enn 15.000 kWh per år

For husholdninger med et årlig energiforbruk over 15.000 kWh, kan en luft-til-luft-varmepumpe være et kostnadseffektivt alternativ. En åpen planløsning i boligen er gunstig slik at luften kan sirkulere jevnt, men det er også mulig å koble flere innedeler til samme utedel ved hjelp av en multisplitt. Selv om du må ha alternative oppvarmingskilder for de kaldeste dagene, kan dette fremdeles være en rimelig løsning, spesielt i områder med milde vintre.

Fordeler:

 • Lett å installere
 • Enkel vedlikehold
 • Relativt lav anskaffelseskostnad
 • Kan fungere som aircondition-anlegg
 • Filtrer støv og partikler
 • Gir jevn temperatur i boligen
 • Levetid på 10 til 15 år

Ulemper:

 • Utedelen kan være følsom for fuktighet og salt i luften
Luft-til-Luft-Varmepumpe
Luft-til-luft-Varmepumpe​
En luft-til-luft-varmepumpe henter varmeenergi fra uteluften og distribuerer den som behagelig varme i boligen din. Systemet består av en utendørs enhet og en innendørs enhet. Utedelen utnytter energien fra uteluften og øker temperaturen ved hjelp av en kompresjons- og ekspansjonsprosess. Moderne varmepumper leverer høy varmekapasitet under alle værforhold, selv på kalde dager.
Strømforbruk på mer enn 25.000 kWh per år

Hvis ditt hjem har et energiforbruk på over 25.000 kWh per år og allerede har et vannbårent varmesystem, kan en luft-til-vann-varmepumpe være et passende valg. Som med luft-til-luft-varmepumper, vil du trenge alternative oppvarmingskilder på de kaldeste dagene.

Fordeler:

 • Jevn temperatur og god varmefordeling
 • Oppvarmer også tappevann
 • Levetid på 12 til 15 år
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Kan tilpasses til å fungere som aircondition-anlegg

Ulemper:

 • Utedelen kan forårsake noe støy
 • Relativt høy investeringskostnad
 • Krever et vannbårent varmesystem i boligen
 • Utedelen er følsom for fuktighet og salt i luften
Luft-til-Vann-Varmepumpe
Luft-til-Vann-Varmepumpe​

En luft-til-vann varmepumpe utnytter varmeenergi fra uteluften og overfører den til vannbåren oppvarming for gulvvarme, radiatorer og varmt tappevann. Systemet består av en utendørs enhet og en innendørs enhet. Innedelen kan til og med ha en innebygd varmtvannsbereder.

Strømforbruk på mer enn 30.000 kWh per år

Væske-til-vann-varmepumper eller bergvarmepumper er ideelle for husholdninger med et svært høyt energiforbruk, helst over 30.000 kWh per år. Disse varmepumpene utnytter en energikilde med stabil temperatur året rundt, noe som gjør deg uavhengig av ekstra oppvarmingskilder.

Fordeler:

 • Jevn temperatur og god varmefordeling
 • Lite støy
 • Oppvarmer også tappevann
 • Lang levetid på 20 til 30 år
 • Kan dekke opptil 90 prosent av boligens energibehov
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Kan tilpasses til å brukes som aircondition-anlegg

Ulemper:

 • Kostbare å kjøpe og installere
 • Krever et vannbårent varmesystem i boligen
 • Tar nokså mye plass i hjemmet og har ofte et ikke særlig estetisk tiltalende utseende

Bergvarmepumpe
Bergvarmepumpe

En luft-til-vann varmepumpe utnytter varmeenergi fra uteluften og overfører den til vannbåren oppvarming for gulvvarme, radiatorer og varmt tappevann. Systemet består av en utendørs enhet og en innendørs enhet. Innedelen kan til og med ha en innebygd varmtvannsbereder.

Få tilbud på varmepumpe i Oslo

Varmepumpe pris

Det er et bredt spekter av varmepumper tilgjengelig på markedet, med priser som varierer fra rundt 5.000 kroner til flere hundre tusen kroner. Dette avhenger hovedsakelig av teknologien bak varmepumpene, som kan være enkel (for eksempel luft-til-luft) eller mer avansert (som bergvarme), samt merkevaren til produktet.

Pris på luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe er blant de mest økonomiske valgene på markedet, med total kostnad for både enheten og installasjonen fra 15.000 til 30.000 kroner. Selv om det er mulig å finne varmepumper i prisklassen 6.000-10.000 kroner, anbefales det å investere i en noe dyrere og mer avansert modell for å sikre god ytelse og lang levetid.

Standard installasjon av luft-til-luft-varmepumper ligger mellom 5.000 og 6.000 kroner. Hvis du planlegger å installere flere innedeler, kan prisen stige til rundt 8.000 kroner eller mer, avhengig av arbeidsomfanget og antallet innedeler som skal monteres.

Pris på luft-til-vann varmepumpe

Når det gjelder luft-til-vann-varmepumper, ser vi en betydelig økning i pris sammenlignet med andre typer. Selve enheten koster vanligvis mellom 60.000 og 130.000 kroner, men noen modeller kan overstige 170.000 kroner. Dette beløpet inkluderer ikke installasjonskostnader.

Standard montering av luft-til-vann-varmepumper er mer kompleks og derfor vanskeligere å prissette enn luft-til-luft-systemer. En grov anslag for montering er mellom 8.000 og 10.000 kroner, uten å inkludere arbeid utført av elektriker eller rørlegger. Hvis det er behov for å installere vannbårne varmesystemer i hjemmet, vil dette medføre ekstra kostnader. Derfor bør du forvente at den endelige prisen vil være høyere enn de estimerte beløpene for standard montering.

Pris på væske-til-vann varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumper representerer det dyreste alternativet, men de tilbyr også den lengste levetiden og de største energibesparelsene over tid.

Bergvarme med energibrønn starter på rundt 220.000 kroner, mens jordvarme er noe rimeligere, med kostnader mellom 170.000 og 250.000 kroner. Selve varmepumpen har en pris som varierer fra 85.000 til 150.000 kroner, noe som gjør både enheten og installasjonen til en betydelig investering.

varmpepumpe stue 4
varmpepumpe spisestue
varmpepumpe stue
Varmepumpe Barnerom
varmpepumpe stue
varmpepumpe stue

Fornøyde kunder

Under finner du tilbakemeldinger fra noen av våre fornøyde kunder. Deres positive erfaringer med våre varmepumper og tjenester viser vårt engasjement for kvalitet og kundetilfredshet.

Varmepumpe Oslo leverte raskt og profesjonelt. Installeringen gikk smertefritt, og pumpen fungerer utmerket.

5/5
Torbjørn, Oslo

Veldig fornøyd med min varmepumpe. Den gir jevn og behagelig temperatur hele året. Anbefales!

5/5
Petter, Oslo

Fantastisk kundeservice fra Varmepumpe Oslo. Effektiv og støysvak varmepumpe som passer perfekt til vårt hjem.

5/5
Sigrid, Høvik

Vi fikk god veiledning etter en gratis befaring. Varmepumpen er energieffektiv og har redusert strømregningen betydelig.

5/5
Ingunn, Oslo
Hvorfor velge oss?

Varmepumpe Oslo

Velg oss for din varmepumpe fordi vi tilbyr høy kvalitet, pålitelig service og energieffektive løsninger. Med erfarne teknikere og dedikert kundestøtte sikrer vi optimal komfort og besparelser året rundt.

Adresse:

Skovveien 5, Oslo

Epost:

post@varmepumpe-oslo.no

Telefon

414 67 752

5/5 1 tilbakemelding